Wat voor verzekeringen heb ik nodig ?


Dit is een vraag die veel mensen zich afvragen. Op de voorpagina hebben wij aangegeven welke types verzekeringen er zijn en welke verplicht zijn en welke niet.
Wij zullen er hier verder op in gaan.

Belangrijkste verzekeringen
- Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering ook wel WA genoemd beschermt u voor schade die door u, uw familie of huisdieren is gemaakt aan anderen.

- Autoverzekering (Bij bezit verplicht)
Deze verplichte verzekering beschermt u tegen schade die u met uw auto aanbrengt aan anderen. Verkrijgbaar in Standaard, meer zekerheid, compleet verzekerd, inzittende verzekering of rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van de verzekeraar.

- Zorgverzekering (verplicht)
Deze verplichte verzekering dekt kosten voor geneeskundige zorg.

- Inboedelverzekering
Deze verzekering verzekert uw spullen in huis.
Uw eigendommen zijn beschermt tegen diefstal, brand en water schade.

Optionele verzekeringen
- (Doorlopende) Reisverzekering
Een reisverzekering zorgt ervoor dat u bij diefstal of verlies van uw eigendommen verzekert bent. Hieronder valt ook annuleringsverzekering.

- Uitvaartverzekering
Deze verzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden niet voor de kosten van uw uitvaart opdraaien. Verkrijgbaar in Natura verzekering, Kapitaalverzekering of Kapitaal- en naturaverzekering.

- Rechtsbijstand
Deze verzekering dekt uw kosten in geval van een juridisch conflict (bijvoorbeeld advocaat).